+36 70 297 8563 help@officeassistance.hu

Adatvédelmi tájékoztató

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) alapján, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Az adatkezelő

A https://officeassistance.hu weboldal tulajdonosa: Somogyi Anna egyéni vállalkozó Tel: +36 70 297 85 63, email: help@officeassistance.hu Címe: 1139 Budapest, Üteg u. 29. 9/53 A weboldal címe: https://officeassistance.hu

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja, ideje

Kapcsolatfelvételi űrlapok Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor a megadott név, email cím és telefonszám kerül nyilvántartásba vételre. Ezeket az adatokat harmadik fél részére nem adjuk ki. Nem küldünk hírlevelet! Ezen űrlapok kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek és pusztán azon adatokat kérik be, amik a kapcsolatfelvételhez szükségesek, továbbá a felhasználót foglalkoztató kérdést, amely a kapcsolatfelvétel tárgyát képezi. A konzultációhoz szükséges adatokat a konzultáció, illetve esetleges megbízás végéig megőrizzük, ezt követően töröljük. Az ügyfelek kérhetnek arra vonatkozóan információt, hogy adataikat jelenleg kezeljük-e és ha igen, azt milyen okból, ki fér hozzá, hová továbbítjuk. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésre bocsátjuk. Megrendelést követően ügyfelünk bármikor jogosult az általa megadott adatokat helyesbíteni. Az ügyfelek bármikor kérhetik a személyes adatok törlését, amennyiben adatainak megadása hozzájáruláson alapult. Ha jogi kötelezettség okán jutottunk hozzá a személyes adataihoz, úgy jogi kötelezettségünk teljesítése okán a törlést nem áll módunkban véghez vinni.

Sütik („Cookies”)

Információk a sütikről itt található https://officeassistance.hu/cookie-tajekoztato/ Más honlapokról származó beágyazott tartalmak A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. július 24.-én lép hatályba.

Kapcsolati adatok:

Somogyi Anna egyéni vállalkozó telefon: +36 70 297 8563 email: hello@officeassistance.hu 1139 Budapest, Üteg u. 29. 9/53

További információk

A személyes adat jogosultja bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve Somogyi Anna EV-val szemben adatkezelési gyakorlatával szemben felmerült panaszával fordulhat a NAIH-hoz.